Project

ICT en versterken ondernemerschap

Het opschalen van innovatie ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de landbouw komt traag op gang. Informatie- en Communicatie Technologieën (ICT) bieden nieuwe mogelijkheden om agrarische ondernemers te bereiken met informatie over innovatietrajecten en te ondersteunen tijdens innovatietrajecten.

Doelstelling

In de Europese Unie is al een aantal voorbeelden van dergelijke ICT-initiatieven bekend zoals High Tech Europe met een Interactive Technology Portal, een slimme zoekmachine voor midden- en kleinbedrijven om toegang te krijgen tot recente wetenschappelijke informatie. Nederlandse organisaties uit de agrosector zoals LTO en FrieslandCampina zijn aan het experimenteren met het inzetten van interactieve ICT-leeromgevingen (o.a. melkweb 2.0 en Multifunctioneel Ondernemerschap) om een grote groep agrarische ondernemers te bereiken ten behoeve van innovatie. Het doel van dit project is om in kaart te brengen welke ICT-initiatieven er op dit moment plaatsvinden, in hoeverre zij bijdragen aan de doelstelling om een grote groep agrarische ondernemers te motiveren en in welke mate deze web-omgevingen de samenwerking verbeteren tussen agrarische ondernemers, wetenschappers en adviseurs, als het gaat om innovatie. 

Resultaten 2012

De geplande activiteiten zijn globaal volgens planning uitgevoerd:
  • Literatuurstudie
  • Interviews met ontwikkelaars van websites welke agrarische innovatie ondersteunen middels kennisvalorisatie
  • 2 werksessie waarin collega’s feedback geven op concept paper en brainstormen over onderzoeksfocus voor 2013
  • Analyse van een enquête onder melkveehouders waarbij werd gevraagd of ze het prettig vinden om kennis te vergaren via het internet.

Beoogde resultaat

De resultaten worden beschreven in een power point presentatie (in de Nederlandse taal), een document met een aantal ervaringsverhalen en een paper in de Engelse taal (voor conferentie). 

Werkwijze

April 2012: definitieve selectie van casussen.

April 2012 - juni 2012: literatuur studie en data verzameling via interviews en werksessies.

Juli 2012 - september 2012: kwalitatieve analyse van verzamelde data.

Oktober 2012 - december 2012: schrijven van wetenschappelijke publicatie.