Project

IMPARAS

De groei van de wereldbevolking zal in de nabije toekomst leiden tot een tekort aan eiwit voor humane consumptie. Alternatieve, duurzame bronnen moeten worden geïdentificeerd, waarbij veiligheidsanalyse, inclusief de kans op het ontstaan van allergieën, vereist is.

Vanuit industrieel perspectief is er behoefte aan relatief goedkope en eenvoudige methoden om de allergeniciteit van nieuwe of gemodificeerde eiwitten in te schatten, vroege besluitvorming tijdens productontwikkeling en verbeterde risk-assessmentstrategie die wordt geaccepteerd door beleidsbepalende autoriteiten.

Dit nieuwe multidisciplinaire wetenschappelijk netwerk zal strategieën verbeteren om de allergeniciteit van novel proteins te voorspellen, waardoor overdracht van wetenschappelijke inzichten aan het Europese bedrijfsleven om veilige producten te ontwikkelen wordt vereenvoudigd, advisering van voedselveiligheidsautoriteiten m.b.t. risk assessmentstrategieën verbeteren, en het publiek informeren over de veiligheid van duurzame novel foods.

Verwachte uitkomsten en impact

ImpARAS zal verbeteren en stimuleren:

  • Fundamentele kennis over de risicoschatting m.b.t. allergeniciteit van nieuwe, gemodificeerde of bewerkte eiwitten
  • Het opbouwen van een Europees netwerk van vooraanstaande instituten op het gebied van voedselallergie, voedselveiligheid en voedselverwerking, om toegespitste projecten te initiëren met een verhoogde kans op succesrijke uitkomst
  • Het ontwikkelen van relatief goedkope en eenvoudige methoden (in vitro, in vivo en in silico) om allergische sensibilisatie te voorspellen
  • Het begrip van de effecten van voedselmatrix, structuur en bewerking op allergie. Behalve de eiwitstructuur, is ook iedere bewerkingsstap van effect op de allergeniciteit van een product
  • Verspreiding van kennis naar de Europese voedingsindustrie, consumenten en voedselveiligheidsautoriteiten
  • Know how om de allergeniciteit van producten waarin (nieuwe) eiwitten zijn verwerkt in te schatten, wat zal leiden tot veiliger en goedkoper geproduceerde voedingsmiddelen
  • Nieuwe samenwerkingen, uitwisseling van multi-disciplinaire kennis en versterking van samenwerking
  • Training en opleiding van jonge Europese wetenschappers die zijn opgeleid m.b.t voedselallergie en voedingswetenschap.

Publicaties