Project

INFOGEST; Vertering van alternatieve eiwitten

Het doel van dit onderzoek is om de impact van het verteringsproces op de gezondheidseffecten van voeding (met name eiwitten) beter te leren begrijpen. Dergelijke producten zijn relevant voor de voedingsindstrie, beleidsmakers en wetenschappers die actief zijn op dit gebied.

Activiteiten

 • Prof.dr. HJ Wichers wordt lid van het manament-team van deze COST-actie. 
 • Regelmatig zullen er besprekingen plaatsvinden via 'moderne media'
 • Regelmatig zullen er bijeenkomsten worden gehouden over de gang van zaken.
 • Organisatie van '1st International Conference on Food Digestion in Cesena, Italy (March 2012)'

Resultaten

De resultaten van de COST-actie zijn zeer relevant voor:

 • Duurzaamheidskwesties: instrumenten om de nutritionele impact van de toevoeging van (nieuwe) eiwitten in onze voeding te evalueren, met inbegrip van parameters als allergene werking, verzadiging en bloeddruk.
 • Impact op de gezondheid door een beter begrip van de spijsvertering en de bioactiviteit van tussenproducten die worden gevormd bij de vertering.

INFOGEST verbetert:

 • onze basiskennis over eiwitverteringsmechanismen en verspreiding naar de bredere wetenschappelijke gemeenschap;
 • de ontwikkeling van relevante in vitro, in silico en in vivo verteringsmodellen voor een betere beoordeling van voedselverteerbaarheid in mensen;
 • methoden gericht op het voorspellen van het effect van specifieke voedingsmiddelen op gerichte populaties;
 • ons begrip van de invloed van voedselstructuur, voedselmatrix en voedsel (bio)verwerking op vertering voor het regelen van de afgifte van bioactieve componenten in de darm;
 • levenslange gezondheid en welzijn van de EU-bevolking door middel van gerichte voeding;
 • een schatting van het gezondheidseffect van 'nieuwe eiwitten';
 • verspreiding van kennis aan diëtisten voor hun dieetformulering;
 • De opbouw van een Europese kern van de leidende insituten over het onderwerp om meer gerichte onderzoeksprojecten te ontwikkelen met verbeterde mogelijkheden voor het leveren van succesvolle resultaten die te pas komen voor toekomstige EU-financiering.
 • verspreiding van kennis naar de Europese voedingsmiddelenindustrie zodat ze nieuwe functionele voedingsmiddelen kunnen ontwikkelen;
 • opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, de uitwisseling van know-how en expertise tussen de betrokken partnerinstellingen en versterken al bestaande samenwerkingen;
 • training en opleiding van jonge Europese wetenschappers die gespecialiseerd zijn in 'food science', 'food immunology' en 'food chemistry'

Publicaties