ITERATE: Klimaatadaptatie in de Nederlandse landbouw

Project

ITERATE: Klimaatadaptatie in de Nederlandse landbouw

De landbouw in Nederland is in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd als reactie op de wereldwijde veranderingen in de ruimste zin (economie, demografie, internationaal beleid). Grote delen van het platteland in Nederland bevinden zich in een overgang van een voedselproductie georiënteerd landschap tot een multifunctioneel landschap. Deze wijzigingen zullen naar verwachting blijven gezien de veranderingen in de markt en verschillende beleidsmaatregelen die gericht zijn op het stimuleren en faciliteren van multifunctionaliteit .

Een klimaatrobuust, multifunctionele landelijk gebied kan alleen worden bereikt wanneer voorgenomen beleid wordt ondersteund door degenen die deel uitmaken van de eigenlijke beslissingen, dat wil zeggen de grondeigenaren , terreinbeheerders en de verschillende instellingen die actief zijn in het landelijk gebied. De reactie van bovengenoemde actoren reageren op die veranderingen in beleid worden voor een groot deel bepaald door factoren die moeilijk te vangen zijn in de traditionele bio-economische modellen. Kunnen intensieve voedselproducten blijven bestaan naast gediversificeerde producten? Zo'n vraag is tot nu toe nog niet beantwoord.

Onderzoeksdoelstellingen

Dit onderzoek zal een bijdrage leveren aan het onderzoek naar (i) oorzaken voor veranderingen in landbouw adaptatiestrategieën met een speciale nadruk op regionale actoren (beleidsmakers, stakeholders) en (ii) milieueffecten, met een speciale nadruk op effecten op biodiversiteit en ecosysteemdiensten die gerelateerd zijn de regulatie van klimaat en waterkwaliteit.

Resultaten

Identificatie van de motieven van regionale actoren die van invloed zijn op landbouw en natuurbeheer en inbreng hiervan in een Agent Based Model (ABM), als onderdeel van een multi-actor ruimtelijke ordening systeem. Regionale effecten van agrarische adaptatiestrategieën op milieu-indicatoren door het koppelen van het landgebruik en-beheer kaarten geproduceerd door het ABM (RULEX) aan een regionaal milieumodel (INITIATOR2) in interactie met een Bio-Economische Boerderij Model (FSSIM).

De opgenomen milieu-indicatoren zijn (i) natuurkwaliteit in reactie op de ammoniakemissie en depositie, (ii) veranderingen in het organische stofgehalte en de uitstoot van broeikasgassen en (iii) bodem- en waterkwaliteit in het licht van nutriënten en metalen accumulatie en uitspoeling.

Publicaties