Project

ITN AIO MonPlas

Doel van dit project is het begeleiden van een AIO in het kader van het project MonPlas, The training of early stage researchers for the development of technologies to MONitor concentrations of micro- and nanoPLAStics in water for their presence, uptake and threat to animal and human life.

Het Initial training Network (ITN) MONPLAS, "The training of early stage researchers for the development of technologies to MONitor concentrations of micro- and nanoPLAStics in water for their presence, uptake and threat to animal and human life, is een zeer multi/interdisciplinair doctoraal-niveau trainingsnetwerk dat expertise uit verschillende sectoren samenbrengt om detectiemethoden voor micro- en nanoplastics in water (en daarbuiten) te verbeteren en daarmee hun oorsprong en potentiële bedreiging voor de volksgezondheid in kaart te brengen.

De breedte van technologiën in combinatie met het innovatieve trainingspakket, waarbij AIO's worden blootgesteld aan industriële R&D-omgevingen, zal de volgende generatie wetenschappers in staat stellen onderzoek naar micro- en nanoplastics naar een bredere omgeving te sturen. MONPLAS bestaat uit enkele van Europa's grootste experts op hun gebied en biedt het talent van morgen de vaardigheden en kennis om mogelijk een van de grootste bedreigingen voor de mensheid aan te pakken, waarbij ze gezamenlijk de benodigde technologieën ontwikkelen in samenwerking met eindgebruikers en fabrikanten van apparatuur. Het ITN MONPLAS-programma biedt 14 individuele onderzoeksprojecten.

Publicaties