Project

Ideeën verdere vergroening

De vergroening van het Europese landbouw beleid is in 2015 ingegaan. Het is een belangrijk middel om de Europese landbouw te verduurzaam. Echter, de invoering van dit beleid ging gepaard met vele discussies over de te verwachten resultaten, de doelmatigheid en effectiviteit. Wat zijn nu de effecten van de vergroeningsmaatregelen, dragen ze bij aan de gestelde doelen en zijn ze effectief bij het verduurzamen van de nederlandse landbouw?

De vergroening van het Europese landbouw beleid is in 2015 ingegaan. Het is een belangrijk middel om de Europese landbouw te verduurzaam. Echter, de invoering van dit beleid ging gepaard met vele discussies over de te verwachten resultaten, de doelmatigheid en effectiviteit. Wat zijn nu de effecten van de vergroeningsmaatregelen, dragen ze bij aan de gestelde doelen en zijn ze effectief bij het verduurzamen van de nederlandse landbouw? Voorliggende studie zal gebruikt worden voor de verdere gedachtenvorming omtrent de vergroening van het GLB en de positie daarin van Nederland

Publicaties