Project

Impact assessment

Het project geeft het ministerie inzicht in de economische impact van de door de EU voorgestelde hervorming van het GLB op bedrijfs- en regio niveau, bij verschillende implementatie-opties.

Doelstelling

Project heeft sterk economisch karakter en als doel om helpdesk achtige vragen in verband met hervorming GLB te beantwoorden. Betreft met name de impact en analyse van alternatieve implementatie-mogelijkheden van de GLB na 2013-voorstellen.

Werkwijze

Bij aanpak zal, afhankelijk van vraagstelling, gebruik worden gemaakt van bedrijfseconomische modellering/berekeningen en van sectoranalyses.

Resultaten

Het onderzoek geeft ex-ante inzicht in de impact van GLB aanpassingen op bedrijfsniveau (met differentiatie naar bedrijfstypen, intensiteit, bouwplan, ruimtelijk), waarbij de focus ligt op de op (korte termijn) verwachte inkomenseffecten.

Publicaties