Project

Impact kringlooplandbouw op NL Import Export

Meer aandacht voor kringlooplandbouw is voor het ministerie van LNV een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Indien Nederland hierin het voorstouw neemt, heeft dit mogelijk gevolgen voor de export en het verdienvermogen van het Nederlandse agrocomplex. Er is inzicht nodig in de mogelijke externe effecten van de huidige import/export van beleid gericht op kringlooplandbouw.