Project

Impact of deforestation and landscape diversity on the water cycle in Amazonia

Onderzoek tot nu toe geeft aan dat er in het Amazonegebied waarschijnlijke thresholds zijn, rond 40% ontbossing en 3 graden temperatuurverhoging, waarbij de services van de Amazone (watercyclus, koolstof, biodiversiteit, productiviteit) kunnen omslaan naar een sterk gedegradeerd systeem.  Dit is vooralsnog gebaseerd op veel aannames. Dit project gaat die aannames testen zowel als de voorspellingen zelf – dwz het gaat indicatoren afleiden waaraan degradatie af te leiden. Daarnaast is het een grote wetenschappelijke uitdaging om de veerkracht en omslagpunten in deze regio te analyseren in een geintegreerd  biogeochemisch - sociaaleconomisch perspectief. Dit is wat AMAZALERT beoogt. Het is belangrijk deze thresholds beter, en ruimtelijk expliciet, in kaart te brengen, en te kijken hoe sociaal-economische ontwikkeling, landgebruiksveranderingen en policies met deze gevoeligheid samenhangen.

Het is belangrijk deze thresholds beter, en ruimtelijk expliciet, in kaart te brengen, en te kijken hoe sociaal-economische ontwikkeling, landgebruiksveranderingen en policies met deze gevoeligheid samenhangen.

Daarnaast is het een grote wetenschappelijke uitdaging om de veerkracht en omslagpunten in deze regio te analyseren in een geintegreerd  biogeochemisch - sociaaleconomisch perspectief. Dit is wat AMAZALERT beoogt.

Producten

Gepland voor hele project:

  • een blauwdruk voor een early warning systeem voor Amazone degradatie (papers, advies/projectvoorstel)
  • een policy evaluatie instrument ter voorkoming van amazone-dieback (papers, advies)
  • verbeterde vegetatie-modellen voor de Amazonebossen (papers, modelinstrumentarium).
  • definitie van Biome-services / ecosystem services (paper).

Publicaties