Project

Impactanalyse Brexit

De regering van het VK heeft de Britten voor eind 2017 een referendum beloofd over het lidmaatschap van de EU. Het VK is een belangrijke handels- en investeringspartner van Nederland. Als het VK besluit de EU te verlaten (Brexit), heeft dat vermoedelijk aanzienlijke gevolgen voor bilaterale economische relaties. Een Brexit is naar verwachting een langdurig proces, waarin het VK en de EU hun nieuwe relatie moeten definiëren. Zo'n proces is omgeven door veel onzekerheden. Dit onderzoek streeft ernaar een beeld te geven van de mogelijke gevolgen van een Brexit voor Nederlandse agroketens, met als doel de beleidsdiscussie op dit onderwerp met objectieve kennis te ondersteunen en daarnaast  Nederlandse agro-bedrijven die een handelsrelatie (exporterend dan wel importerend) dan wel investeringsrelatie hebben met het VK te informeren over kansen en risicos als gevolge van een Brexit.

In deze studie wordt een verkenning gemaakt van de mogelijke effecten van een Brexit voor de Nederlandse agrosector. De studie veronderstelt vijf mogelijke alternatieven voor een nieuwe handelsrelatie tussen Groot-Brittanie en de EU. Gelet op de traditie van vrije handel in GB ligt het voor de hand te verwachten dat GB na een Brexit voor de import van landbouwproducten geen of weinig handelstarieven in zal stellen. GB zal dan importeren vanuit het land dat een bepaald product het aantrekkelijks aanbiedt. Mede door de nabijheid van de Britse markt en de efficiente logistieke organisatie heeft de Nederlandse agrosector, zeker voor verse producten (zoals snijbloemen, groente, fruit, zuivel en vlees) een goede uitgangspositie om ook na een Brexit marktposities te kunnen behouden.   

Publicaties