Project

Implementatie evaluatie Genenbank bomen en struiken

Opstellen van een implementatie plan voor verdere ontwikkeling van de genenbank voor inheemse bomen en struiken.

Sinds 2002 is er een genenbankcollectie die sinds 2002 wordt opgebouwd in boswachterij Roggebotzand in de Flevopolder, beheerd door Staatsbosbeheer. Recent zijn de toenmalige doelstellingen en de gemaakte keuzes geĆ«valueerd door CGN.  In nauwe samenwerking met SBB zijn strategische en operationele aspecten van de genenbank doorgelicht. In het huidige project wordt een implementatieplan opgesteld voor de verdere ontwikkeling van de genenbank inheemse bomen en struiken.

Publicaties