Project

Implementatie evaluatie Genenbank bomen en struiken

Opstellen van een implementatie plan voor verdere ontwikkeling van de genenbank voor inheemse bomen en struiken.

Sinds 2002 is er een genenbank collectie wordt sinds 2002 opgebouwd in boswachterij Roggebotzand in de Flevopolder, die wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Recent zijn de toenmalige doelstellingen en de gemaakte keuzes geĆ«valueerd door CGN.  In nauwe samenwerking met SBB zijn strategische en operationele aspecten van de genenbank doorgelicht. In huidig project wordt een implementatieplan opgesteld  voor de verdere ontwikkeling van de genenbank inheemse bomen en struiken.

Publicaties