Project

Implementatievraagstukken

Groene en blauwe landschapselementen zijn hotspots van biodiversiteit en drager van identiteit van landelijk gebied. Door de vergroening van het GLB en de openstelling van landschapselementen als ecologisch aandachtsgebied is registratie relevant geworden.

Met ingang van 2016 kan de vergroeningsmaatregel Ecological Focus Area  ingevuld worden met bestaande landschapselementen. Voor de uitvoering van en controle op de maatregel is een geografisch bestand van landschapselementen, dat aansluit op de AANlaag van belang. Een dergelijke registratie kan tevens bijdragen aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, maar kan ook  aan beleidsambities van (decentrale) overheden op het gebied van cultuurhistorie, landschap en water. Dus ook regionale overheden en private partijen hebben baat bij een robuuste, eenduidige registratie van landschapselementen, bijvoorbeeld voor de waardering van groen/blauwe diensten. De vraag is alleen: hoe haalbaar is een dergelijke registratie, wie hebben daar belang bij en aan welke eisen moet deze voldoen?

Deze haalbaarheidsstudie is verkent welke mogelijkheden er zijn voor het registreren van landschapselementen waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd worden:

• Vergroening GLB is de aanleiding, maar de bredere context minstens zo relevant
• Europees kader wordt gebruikt als eenduidige basis voor gemeenschappelijke deler
• Zoveel mogelijk aansluiten op de informatiebehoefte van verschillende overheden en andere ketenpartijen
• Zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande bestanden en informatie
• Waar mogelijk gebruikmaken van nieuwe technieken
• Drie verschillende benaderingen schetsen:

  1. Registratie van landschapselementen via vergroening GLB/ SNL
  2. Faciliteren van basisregistratie
  3. Organiseren volledige basisregistratie landschapselementen

Publicaties

Zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande bestanden en informatie

Europees kader wordt gebruikt als eenduidige basis voor gemeenschappelijke deler