Project

Improved accuracy and error estimates in shellfish stock assessments

Met een toename van het mosselgebied in de Waddenzee is het belangrijk om nauwkeurig een schatting te kunnen maken van de mosselbanken. WOT voert deze schattingen jaarlijks uit, onder andere om voorraadevaluaties te kunnen uitvoeren. Om de nauwkeurigheid van deze bestandsschattingen te verhogen wordt onderzoek gedaan.

In dit project worden vier elementen voorgesteld om te komen tot een verbeterde precisie van de schelpdier bestandsschattingen. De zijn: een update van de basis voor stratificatie van het monstergrid, meer inzicht in effecten van verbeteringen aan de bodemschaaf om deze evt toe te kunnen passen in de WOT surveys, en het verbeteren van methoden voor variantie schattingen om significantie van geobserveerde veranderingen beter in te kunnen schatten.

Publicaties