Project

Improvement of Big Data use within plant sciences

Het doel van het beoogde project is het ontwikkelen van kennis van big data, zowel wat betreft het hanteren en toegankelijk maken, het integreren en het modelleren. Deze kennis zal in een iteratief proces worden toegepast in twee commercieel relevante showcases van de deelnemende groepen.Publicaties