Project

Improvement of the quality of tissue-cultured plants by fixing problems related to an inadequate water balance

In vitro weefselkweek wordt op grote schaal gebruikt voor vegetatieve vermeerdering, veredeling en verwijdering van endogene pathogenen. Veel gewassen (vooral siergewassen en houtige gewassen, maar ook voedselgewassen als aardappel) worden uitsluitend vegetatief vermeerderd. Vegetatieve vermeerdering m.b.v. weefselkweek is veel sneller en geeft robuustere planten die vrij zijn van ziekten. De kwaliteit van de geproduceerde plantjes laat echter soms te wensen over en veel gewassen zijn ronduit recalcitrant te noemen. Problemen geassocieerd met in vitro vermeerdering worden waarschijnlijk veroorzaakt door stress geinduceerd door de omstandigheden specifiek voor weefselkweek. Een in het oog springend verschil met de 'normale' situatie is de extreem hoge relatieve luchtvochtigheid (RH), bijna 100%. Twee consequenties van die hoge RH worden bestudeerd, zijnde waterigheid en droogtestress die plantjes ondergaan bij het overbrengen naar de kas.


Plant tissue culture is used on a large scale for vegetative propagation, breeding and removal of endogenous pathogens. Many crops (most ornamentals and trees, but also food crops like potato) are propagated only vegetatively. Vegetative propagation done in tissue culture is much faster and produces vigorous plantlets that are free from diseases. However, the quality can often be improved and in many crops recalcitrances are a major obstacle. Problems in tissue culture are probably caused by stress brought about by the tissue culture conditions. A major dissimilarity between the normal ex-vitro conditions and the in-vitro conditions is the extremely high Relative Humidity (RH) in tissue culture (close to 100%). Earlier, two opposite consequences of the extreme RH have been examined, (1) hyperhydricity (HH), characterized by an excess of water within the tissue, and (2) drought stress when the plantlets are transferred to the glasshouse

Publicaties