Project

Improvement resource efficiency

Doel van het project is de efficiency verbeteren en de impact op het milieu verminderen bij de veehouderij.

De volgende onderdelen worden nagegaan:

  • Levenscyclusanalyse per diersoort
  • Informatie verzamelen van milieu-fenotypes om de genetische en genoomparameters te schatten

Resultaten

In 2012 is gerapporteerd over het effect van fokken op de milieu-efficiency, waarbij gebruik wordt gemaakt van levenscyclusanalyses. Ook is een workshop gehouden met alle vier partners uit de industrie om de relatie tussen fokken en de hele productieketen per diersoort te bespreken.

De eerste analyses van voedselinnamecurves van melkvee zijn uitgevoerd. Gestart is met individuele meting van CH4-productie bij melkvee in Nederland.

Publicaties