Project

Improving herring larvae surveys indices (HERLARS)

Recruitment is the main driver of fish stock dynamics. It is also one of the more difficult parameters in biology to get a good grip on. Within the North Sea, two surveys are on-going that sample herring larvae and can be used to generate a proxy of recruitment. Improvements to the way the data that is collected is used for assessment purposes is however necessary. We propose a combination of larval distribution modelling, using formerly unused data in existing time-series to improve accuracy and simulation modelling to test if the changes have a positive effect on the efficacy of fisheries management

De geboorte en opgroeien van jonge vis (jonge aanwas) is één van de voornaamste drivers van vispopulatiedynamica. Het is tegelijkertijd ook één van de lastigste biologische processen om een goed beeld van te krijgen. In de Noordzee zijn er twee monitoringsprogrammas actief om haringlarven te bemonsteren om zo een beeld te krijgen van de jonge aanwas. Echter zijn er verbeteringen nodig in de methodiek die gebruikt wordt om deze bemonstering om te zetten in een schatting van jonge aanwas. In dit project stellen we, om dat doel te bereiken, een aantal activiteiten voor, te weten: modelleren van de verspreiding van larven, het gebruik van tot nu toe ongebruikte larve gegevens om tijdseries over larven-aantallen te verbeteren en het gebruik van simulatiemodellen om te evalueren hoe bovenstaande punten het beheer ten positieve verbeteren.

Publicaties