Project

Inactivatie van humane pathogenen

Recente uitbraken van humaan pathogenen (met name E. coli O157 en O104 –EHEC-, Salmonella, Listeria en Campylobacter) in vers-geconsumeerde groenteproducten (blad en spruitgroenten en vruchten) duiden op contaminaties op kritieke punten in primaire groenteproductieketens. Controle op uitgangsmaterialen (zaad) op aanwezigheid van humaan pathogenen, met name EHEC, wordt dus belangrijk. Het doel van dit initiatief is om basis-leggende kennis te vergaren waarmee procedures kunnen worden ontwikkeld/ verbeterd om zaadpartijen betrouwbaar te toetsen op afwezigheid van humaan pathogenen, met name EHEC. In de aanpak van het onderzoek zullen antwoorden worden gezocht op vragen over: (i) hoe humaan pathogenen in zaad terecht kunnen komen, (ii) op welke locaties ze kunnen voorkomen in het zaad en (iii) welke meetmethoden het meest betrouwbaar zijn om ze te kunnen detecteren. Antwoorden op deze vragen zijn nodig om goede procedures te kunnen ontwikkelen om  humaan pathogenen in zaden te kunnen deactiveren, d.m.v. afdoden of zodanig te verzwakken dat ze niet meer tot infectie instaat zijn.

Het doel van dit initiatief is om basisleggende kennis te vergaren waarmee procedures kunnen worden ontwikkeld/ verbeterd om zaadpartijen betrouwbaar te toetsen op afwezigheid van humaan pathogenen, met name EHEC. In de aanpak van het onderzoek zullen antwoorden worden gezocht op vragen over: (i) hoe humaan pathogenen in zaad terecht kunnen komen, (ii) op welke locaties ze kunnen voorkomen in het zaad en (iii) welke meetmethoden het meest betrouwbaar zijn om ze te kunnen detecteren. Antwoorden op deze vragen zijn nodig om goede procedures te kunnen ontwikkelen om  humaan pathogenen in zaden te kunnen deactiveren, d.m.v. afdoden of zodanig te verzwakken dat ze niet meer tot infectie instaat zijn.

Publicaties