Project

Incentives for sustainable delivery of soil related ecosystem services

Het centrale doel van dit onderzoek is om de economische en andere prikkels te verkennen voor de door landbouwsystemen te leveren duurzaamheid van de bodem en hieraan gerelateerde ecosysteemdiensten.

In 2016 richten we ons op de kernvragen:

  • In welke mate voorziet de huidige grondgebonden landbouw in de levering van Ecosysteemdiensten? Wat voor soort problemen zijn er (literatuur en empirische)?
  • Hoe kan de verstrekking van Ecosysteemdiensten worden gerelateerd aan het type bedrijf (en milieu- en sociale factoren?!)? Wat voor soort interacties (trade-offs, synergieĆ«n) kunnen worden onderscheiden?
  • Wat voor soort besturing is op dit moment op het leveren van ESS (die incentive mechanismen, door wie), en hoe effectief zijn deze vormen van sturing (op basis van literatuur en empirische ervaringen)?

    Op basis van deze kennis kunnen we de stap zetten naar concrete bedrijfsadviezen en interventie scenario's ontwikkelen. Dit zal in nauwe samenwerking met de boeren in een publiek-private samenwerking worden ontwikkeld en vanaf 2017 kan dit in de praktijk worden uitgevoerd. Het is dus belangrijk om te investeren in relaties met agrariƫrs in het begin van het project.

Publicaties