Project

Indicator goederen en diensten natuur

In dit project wordt een graadmeter ontwikkeld die weergeeft wat de toestand en trend is van diensten van natuur en landschap in Nederland.