Project

Indicatoren natuur & water

In het huidige natuurbeleid is de wens geuit de graadmeter Natuurwaarde ook op provinciaal niveau te kunnen bepalen. Daarnaast is de wens geuit om aquatische natuur toe te voegen op een vergelijkbare wijze als terrestrische natuur. In dit project wordt gewerkt om aan deze wens tegemoet te komen.

Doel van het project is doorontwikkeling van het terrestrische deel van de graadmeter natuurwaarde op provinciaal niveau. Daarnaast is doel om voor het landelijk niveau de graadmeter natuurwaarde te updaten tot 2017/2018. Ontwikkeling van een graadmeter voor wateren conform de principes van de graadmeter Natuurwaarde om ook de aquatische biodiversiteit te kunnen monitoren op zowel landelijke schaal als provinciale schaal.

Het gebruik van een referentie (ca. 1950) is bij de ontwikkeling van deze graadmeter een aanvulling ten opzichte van andere indicatoren (zoals de Living Planet Index). De natuurwaarde graadmeter is bedoelt uitspraken te doen over biodiversiteit in het algemeen en onderscheidt zich daarmee van indicatoren die over specifieke doelen uitspraken doen (zoals de VHR en KRW).

Publicaties