Project

Indicatoren vaststellen voor evaluatie natuurbeleid

Voor de evaluatie van het natuurbeleid is het nodig indicatoren uit te werken. Doel van dit project is de vaste indicatoren voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL) zover uitwerken dat ze eind 2013 gereed zijn voor opname in de BvdL 2014.

Voor de evaluatie van het natuurbeleid is het nodig indicatoren uit te werken. Doelgroep is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL) heeft het PBL behoefte aan kennis over de toestand van de natuur en het natuurbeleid.
Doel van dit project is de vaste indicatoren voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL) zover uitwerken dat ze eind 2013 gereed zijn voor opname in de BvdL 2014. Hierbij gaat het om indicatoren waarvan op voorhand, in samenspraak met PBL, wordt vastgesteld dat ze een rol zullen spelen in de BvdL 2014.