Project

Infographics knelpunten weidevogels (KVB_054)

Nederland speelt een cruciale rol bij de instandhouding van weidevogels. Elk jaar komen de weidevogels naar Nederland om te broeden waardoor in Nederland de populatie aangevuld zou moeten worden. Door verschillende knelpunten gebeurt dit echter niet en loopt de weidevogelstand sterk terug.

Nederland speelt een cruciale rol bij de instandhouding van weidevogels. Elk jaar komen de weidevogels naar Nederland om te broeden waardoor in Nederland de populatie aangevuld zou moeten worden. Door verschillende knelpunten gebeurt dit echter niet en loopt de weidevogelstand sterk terug. De staatssecretaris gaat hierover in discussie met de tweede kamer en wil dit doen aan de hand van infographics.

Publicaties