Project

Informatiemanagement

Sinds november 2018 is een informatiemanager gestart in het team van WOT Natuur en Milieu. De informatiemanager is enerzijds ondersteunend op het gebied van gegevensbeheer en analyses bij projecten van de WOT-themaleiders en anderzijds heeft de informatiemanager een leidende rol op het te ontwikkelen beleid rond informatiemanagement.  

De functie informatiemanager is nieuw binnen het WOT-team waarbij de informatiemanager en de themaleiders onderling hun rollen moeten afstemmen. In dit project moet de taakinvulling verder vorm krijgen en de beoogde samenwerking binnen het team rondom het informatiemanagement en de visie op het informatiestructuur worden uitgewerkt. Binnen dit project wordt de ruimte geboden om het zelfstandig functioneren van de informatiemanager in 2020 te bevorderen en het beleid rond informatiemanagement binnen WOT Natuur & Milieu nader vorm te geven.

In dit project worden de belangrijkste knelpunten rondom het informatiemanagement benoemd en beschreven en daar waar mogelijk voorzien van een concrete uitwerking. Deels in een geschreven rapportage, deels door het uitwerken en inbedden van tools om de processen rondom de informatiebehoefte en informatiebeschikbaarstelling beter te stroomlijnen en deels door de op te starten samenwerking in het
WOT-team verder vorm te geven en de vanzelfsprekende inzet van de informatiemanager te bevorderen bij projecten waar er een taak ligt als informatiemanager.

Publicaties