Project

Infrastructure for the European Network for Earth System

De uitzonderlijk droge zomer van 2018 heeft laten zien wat het betekent voor de landbouw als ons klimaat fundamenteel verandert. Als dit soort zomers normaal wordt in de toekomst, moeten landbouw en zoetwatervoorziening worden aangepast en dat kan niet van de ene dag op de andere. Op dit moment is het ook spannend wat de zeespiegelstijging gaat doen en wat dat betekent voor de verzilting en de hoogwaterbescherming langs de kust. Hoe eerder Nederlandse sectoren toekomstige scenario's te zien krijgt hoe beter. Het IS-ENES3 project is de kortste weg naar onderzoek door de meest toonaangevende Europese instellingen op dit gebied. Het project levert belangrijke kennisproducten zoals klimaatmodellen voor het zesde IPCC assessment rapport (AR6) dat in 2022 zal uitkomen. Door nu al een verbinding te creëren met het IS-ENES3 consortium kunnen de Nederlandse sectoren jaren eerder op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten.

IS-ENES3 werkt aan de derde fase van het Europees netwerk voor Earth System Modeling (ENES). IS-ENES3 start juist op het moment dat de Europese klimaatmodellering instituten voor de uitdaging staan om bij te dragen aan het volgende beoordelingsrapport van het IPCC. IS-ENES3 zal deze uitdaging aangaan door het ontwikkelen, documenteren en implementeren van nieuwe en geavanceerde modellen en tools, standaarden en services om ongekende datavolumes en modelcomplexiteit aan te kunnen.

IS-ENES3 stimuleert samenwerking, verspreidt software en gegevens en integreert de Europese klimaatwetenschap. IS-ENES3 ondersteunt klimaatonderzoek, klimaatimpact onderzoek en klimaatdiensten. Het zal nog meer onderzoekers bereiken die gegevens en kennis kunnen gebruiken uit de nieuwste klimaatmodellen. Daarbij zal het project innovatieve manieren inzetten om samen te werken met het Copernicus-programma, andere delen van de Europese data-infrastructuur en met de high performance computer- en data-analyse-industrie.

IS-ENES3 levert het Europese deel van de Earth System Grid Federation en creeert een centraal punt voor diensten die toegang bieden tot nieuwe gegevens, software, modellen en hulpmiddelen. Gezamenlijk onderzoek ondersteunt een nieuw communautair zeeijsmodel, bevordert efficiƫnt gebruik van krachtige rekenkracht, verbetert het Europese gemeenschappelijke modelevaluatiekader en ontwikkelt en verbetert datadiensten. Netwerk-acties zullen de gebruikersbasis vergroten, de cohesie van de klimaatmodellengemeenschap vergroten, innovatie bevorderen en duurzame infrastructuur voorbereiden voor de ondersteuning van klimaatmodellering op de lange termijn.

Publicaties