Project

Infrastructuur Agromilieu

In het project ‘Infrastructuur’ binnen het thema Agromilieu is jaarlijks een budget van 40.000 euro gereserveerd voor de kwaliteit van modellen en bestanden. Deze worden op kwaliteitsstatus A gebracht door documentatie op orde te brengen, audits voor te bereiden maar ook door aanvullend “onderzoek” (bijv. onzekerheden in kaart brengen). Het gaat hierbij alleen om modellen en databestanden die door WUR zijn ontwikkeld en die bij WUR in beheer zijn.

Databestanden ‘van buiten’ die nodig zijn om de modellen te kunnen draaien worden niet meegenomen in dit project. In 2017 zullen het model EFISCEN en de bodem C-kaart geaudit worden voor kwaliteitstatus A. Voor GIAB+ en het LULUCF-model zal budget gebruikt worden voor regulier onderhoud.

Doelstelling

In 2016 worden Priapus en BOFEK2012 op kwaliteitstatus A gebracht.