Project

Inkomsteneffecten van het nieuwe GLB

Het ministerie van EZ heeft behoefte aan goede informatie over de impact van de verandering van inkomenstoeslagen naar directe betalingen (per 2015) voor de inkomsten van de diverse sectoren in de Nederlandse landbouw.

Het ministerie van EZ wil zicht hebben op de inkomsteneffecten van de betalingsrechten (per 2015) op de totale Nederlandse land- en tuinbouw en de verschillende bedrijfstypen. Ook de Tweede Kamer heeft behoefte aan deze informatie. Dit blijkt o.a. uit een toezegging van staatssecr. Dijksma uit 2013 (AO Landbouwraad 22/23 april 2013) om inzage te geven in inkomenseffecten van het nieuwe GLB (= uniformering hectarepremie).

Doel van het onderzoek is:

- Uitvoeren van een ex-post analyse voor 2015 (= eerste jaar uitbetaling betalingsrechten) waarin inzage komt welk deel van het inkomen per sector/verschillende bedrijfstypen afkomstig is uit betalingsrechten. Hoe gevoelig is het inkomen voor verandering in de betalingsrechten?

- Verdelingsvraagstuk: Aandacht voor de herverdeling van inkomsten tussen de sectoren als gevolg van de uitkering betalingsrechten in 2015.

- Methode/denkkader uitzetten die over 2 a 3 jaar nogmaals herhaald kan worden met cijfers uit die jaren. Systematiek ontwikkelen die je kunt reproduceren.

Publicaties