Project

Inno4Grass

Gras is het landbouwgewas met het grootste areaal in Nederland en is van groot belang voor de Nederlandse melkveehouderij. Toch krijgt het relatief weinig aandacht in het onderzoek. In de afgelopen decennia was de aandacht meer op de dieren en de stal gericht. Inmiddels is duidelijk dat optimale inzet van deproductiefactor grond (o.a. via beweiding) van groot belang is om duurzaamheid te waarborgen.

Inno4Grass beoogt de inzet en het gebruik van grasland in Nederland te verbeteren door uitwisseling van kennis en door verdere verdieping van deze kennis in het onderzoek. Het doel van het project is het overbruggen van het gat tussen wetenschap en praktijk wat nu verdere vooruitgang vaak in de weg staat. Door samen te werken krijgen we zicht op het effect van innovaties op economische, ecologische en sociale duurzaamheid én wordt implementatie in de praktijk gestimuleerd. Inno4Grass levert daarnaast vanuit Europa een waardevol kennisnetwerk over gras en beweiding aan Nederland. De uitwerking van graslandinnovaties vindt echter plaats op nationaal niveau. Dit betekent dat de output van dit project direct van belang is voor de Nederlandse melkveehouderij en dat de toepassing ook in de Nederlandse melkveehouderij plaatsvindt. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de Nederlandse melkveehouderij.

Publicaties