Project

Innovatie- en meetunit ammoniakemissie

Op Dairy Campus Leeuwarden wordt door Wageningen UR Livestock Research geïnvesteerd in een innovatie- en meetfaciliteit waarin tegen relatief beperkte kosten (vergeleken met een proefstalmeting) nauwkeurig de ammoniakemissie bepaald kan worden volgens de case-control opzet.

Op Dairy Campus Leeuwarden wordt door Wageningen UR Livestock Research geïnvesteerd in een innovatie- en meetfaciliteit waarin tegen relatief beperkte kosten (vergeleken met een proefstalmeting) nauwkeurig de ammoniakemissie bepaald kan worden volgens de case-control opzet. Deze faciliteit is begin september gereed en bestaat uit vier units, elk voor 15 dieren, met een eigen, volledig gescheiden, mestkelder en een gemeenschappelijke melkstal. Doordat deze vier units ook boven de vloer van elkaar gescheiden zijn en elk onafhankelijk mechanisch geventileerd kunnen worden ontstaan eenheden die volledig van elkaar gescheiden zijn en waarin onafhankelijk van elkaar de ammoniakemissie bepaald kan worden.

Publicaties