Project

Innovatie in ondernemerschap

Dit project beoogt het versterken van het ondernemerschap in de MultiFunctionele Landbouw (MFL). Door bij te dragen aan excellent ondernemerschap kan de MFL-sector de groeipotentie in de markt waarmaken. Het draait hierbij om het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor omgevingsgericht ondernemen en samenwerking in de keten.

Doelstelling

Het doel van dit project is het versterken van ondernemerschap in de MFL. Dit project wil bijdragen aan excellent ondernemerschap t.b.v. de groei van de MFL-sector. Hierbij draait het om het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die nodig zijn voor omgevingsgericht ondernemen en samenwerken in de keten.

Het gaat om kennisvalorisatie van bestaande ondernemerschapskennis en om de ontwikkeling van nieuwe kennis en ervaring. De onderwerpen bedrijfsorganisatie, bedrijfsopvolging en social media zijn ook relevant voor de reguliere Landbouw. Daarom is de doelgroep breed en de doorwerking groot. Tot de doelgroep behoort de hele multifunctionele sector, onderwijs en NAJK

Werkwijze

In dit project worden knelpunten bij de doorontwikkeling van voorloperbedrijven onderzocht. Ook worden hiaten in het onderwijscurriculum opgezocht. Verder wordt gekeken naar kansen voor burgerparticipatie en social media.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat dat wordt beoogd is het vergroten van de professionaliteit en de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties. Dit wordt aangepakt door het beter beschikbaar maken van bestaande kennis en ervaring voor (toekomstig) MFL-ondernemer. Ook door het stimuleren van innovatie met betrekking tot MFL-ondernemerschap, waarbij de focus ligt op gezamenlijk ondernemen en specifiek op jonge ondernemers.

Publicaties