Project

Innovatie van de Champignonteelt

In de champignonteelt vormt het substraat (compost) ongeveer 40% van de productiekosten. Het substraat is bepalend voor de opbrengst en heeft een effect op de kwaliteit van champignons en de ziektegevoeligheid van de teelt. Het blijkt dat de champignon in twee vluchten slechts 25% van de organische stof die in het substraat aanwezig is verbruikt. Voor een meer concurrerende en duurzame teelt is een verbetering van het huidige substraatgebruik dus een vereiste.

Doelstelling

In het parallel project BO-25.03-002-002 zal het substraatgebruik worden verbeterd door aanpassingen van het substraat. In dit project wordt onderzocht hoe dit bereikt kan worden door middel van rasverbetering. Het doel van dit project is om populaties te maken die segregeren voor de efficiëntie waarmee substraat wordt omgezet in champignons. Hiervoor zullen eerst een aantal rassen die en verschillende biologische efficiëntie hebben in alle mogelijke combinaties worden gekruist. Deze hybriden zullen worden geteelt en getest op efficiëntie in substraatgebruik. Op basis van de uitkomsten zullen 4 lijnen gekozen worden waarmee 2 populaties nakomelingen gegenereerd worden die geanalyseerd worden op efficiëntie van substraatgebruik.

Werkwijze

Ongeveer 21 lijnen champignons zullen in alle mogelijke combinaties met elkaar worden gekruist. Deze kruisingen worden geteeld op kleine schaal waarbij de volgende kenmerken worden onderzocht:

  • Afbraak van de verschillende componenten in het substraat
  • Opbrengst van de champignons
  • De hoeveelheid mycelium in het substraat

Na analyse van de uitkomsten worden 4 lijnen met een tegengesteld fenotype geselecteerd en worden 2 hybriden gemaakt. Hiermee zal het onderstaande worden uitgevoerd:

  • Teelt op kleine schaal om sporeprinten (nakomelingen) te genereren
  • Isolatie van ongeveer 100 homokaryotische nakomelingen (eensporeculturen)
  • Genereren van een genetische koppelingskaart.

Resultaten

  • Inzicht correlatie-afbraak substraatcomponenten en genotype
  • Inzicht in welke componenten toegevoegd kunnen worden aan het substraat om een efficiëntere productie te krijgen per teeltoppervlak
  • Stammen die gebruikt kunnen worden om rassen te genereren die efficiënter gebruik maken van het substraat.

Publicaties