Project

Innovatiemonitor

Continue monitoring van het innovatiegedrag van ondernemers in de land- en tuinbouw.

Doelstelling

Jaarlijkse monitoring van het innovatiegedrag van ondernemers in de land- en tuinbouw ten einde de begrotingsindicatoren van het Ministerie van LNV vast te stellen.

Aanpak

Het project Innovatiemonitor dat in 2018 loopt betreft het opstellen van de vragenlijst voor de volgende monitor, het aanpassen van de systemen voor datavastlegging (Artis), controle van de vastgelegde gegevens, het verwerken van de gegevens en de publicatie van de resultaten. Daarbij is het belangrijk dat enquĂȘteurs de inhoudelijke deskundigen kunnen benaderen om onduidelijkheden over vraagstellingen over specifieke situaties te verhelderen en dat eventuele problemen in de vraagstelling of vastlegging van gegevens tijdig bij de projectleider bekend worden gemaakt. De gegevens zijn bij afsluiting van het project geschikt voor onderzoek. De nieuwe vragenlijst wordt opgesteld in overleg met de opdrachtgever.

Resultaten

Het resultaat van het project is een dataset met gegevens van land- en tuinbouwbedrijven over innovatie en een beknopte rapportage van de resultaten.

De gegevens worden gebruikt voor het vaststellen van begrotingsindicatoren van het ministerie van LNV

Een deel van de resultaten wordt ook gepubliceerd via www.agrimatie.nl.

De meest recente publicatie 'Innovatie in de land- en tuinbouw 2017' is hier te downloaden.

Publicaties