Project

Innovatieprogramma zaaizaadtechnologie

De kwaliteit van het uitgangsmateriaal (zaden en plantgoed) is van zeer groot belang voor de start van een gewas. Die kwaliteit heeft een groot effect op de efficiëntie van de input als ruimte, materiaal, bemesting, gewasbescherming, arbeid, etcetera. Niet voor niets hebben zaadbedrijven speciale afdelingen die zich hier op richten en zijn er gespecialiseerde zaadtechnologiebedrijven ontstaan die zaden of plant materiaal behandelen of toetsen aanbieden die de kwaliteit van het uitgangsmateriaal kunnen bepalen. De hoge kwaliteit van het uitgangsmateriaal is een van de redenen van de toppositie die de Nederlandse sector inneemt. Er is een continue behoefte aan innovaties op dit terrein.

Doelstelling

Innovaties op zaadtechnologie spelen al jaren een rol in verhoging van de efficiëntie en kwaliteit van de landbouwkundige productie. Het Innovatieprogramma zaaizaadtechnologie wil functioneren als motor voor het ontwikkelen en in stand houden van expertise op het gebied van technologie voor verbetering van de kwaliteit van zaaizaad en plantgoed. Het programma zal cofinanciering bieden aan verschillende onderzoekprojecten die door het Nederlandse bedrijfsleven op dit terrein worden ingediend. De prioritering van de cofinanciering van projecten zal jaarlijks door een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven plaatsvinden, met als belangrijkste criteria een maximale bijdrage aan innovatie op het terrein van kwaliteit van zaaizaad en pootgoed en het waarborgen van DLO expertise op verschillende onderdelen van de zaadtechnologie, zoals zaadgezondheid, -fysiologie en –sortering of expertise op het gebied van kwaliteit van plantgoed.

Werkwijze

De drie projecten die in 2013 worden uitgevoerd betreffen:

  1. Het analyseren van de mogelijkheden om met een elektronische neus verschillen in zaaizaad te meten. 
  2. Het optimaliseren van de zaadkwaliteit en verhoging van de productie bij tomatenzaden. 
  3. Multispectraal analyse van tomatenzaden in relatie tot hun vigour.

Resultaten

De pilotprojecten zullen perspectieven tonen van innovatieve risicovolle benaderingen. Het merendeel van de projecten zal leiden tot het opstellen van voorstellen van volwaardige onderzoekprojecten waarin de innovaties grondig getest worden en implementatie bij de deelnemende bedrijven wordt gepland. De resultaten zullen, met enige vertraging, openbaar gemaakt worden in de vorm van wetenschappelijke publicaties, rapporten of voordrachten. Openbaarmaking past bij de gedeeltelijke financiering met publieke middelen. De vertraging geeft de meebetalende bedrijven de gelegenheid tot een voorsprong en de mogelijkheid om IP aan vragen. Het programma zal aanjager zijn van innovaties op het terrein van kwaliteit van zaaizaad en plantgoed. Expertise op dit onderzoek terrein bij DLO wordt niet alleen in stand gehouden, maar ook vernieuwd. Ook bij de participerende bedrijven zal het niveau van expertise toenemen en daarmee de innovatiekracht van de Nederlandse sector uitgangsmateriaal. Uiteindelijk zal de gehele land- en tuinbouwsector profiteren van de innovaties die een start vinden in het programma

Publicaties