Project

Innovaties disseminatie en kennisverpreiding duurzaamheid

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in vernieuwing van data disseminatie methoden rond een breed spectrum van duurzaamheidsgegevens. Deze informatie wordt middels de website www.agrimatie.nl ontsloten. Vanuit het onderzoek en gebruikers van www.agrimatie.nl, is benoemd dat een betere presentatie van onderzoeksgegevens kan leiden tot verbeterde inzichten en daarmee een aanvulling is op de huidige manier van presenteren van duurzaamheidsinformatie. Voorbeelden zijn betere datavisualistie naar regios en interactieve grafieken die beter inzicht geven tussen causale relaties tussen indicatoren. Het huidige palet van presentatievormen voorziet daar nog onvoldoende in.

CEI verzamelt een brede set van gegevens over de land- en tuinbouwsector. De belangrijkste doelstelling is het verstrekken van deze gegevens aan de EU en de nationale overheid om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Om de publieke waarde van de verzamelde gegevens te verhogen, wordt een groot deel van de gegevens ook gepubliceerd voor nationaal gebruik. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in vernieuwing van data disseminatie methoden rond een breed spectrum van duurzaamheidsgegevens. In dit project zullen nog een aantal kwaliteitsslagen worden gerealiseerd om informatie beter te ontsluiten, bijvoorbeeld door middel van dashboardnavigatie per sector, thema en duurzaamheidsindicator. De resultaten worden verwerkt in www.agrimaitie.nl

Publicaties