Project

Innovaties disseminatie en kennisverspreiding

De WOT Economische Informatievoorziening verzamelt een brede set van gegevens over de land- en tuinbouwsector, de visserij en het bosbeheer. De belangrijkste doelstelling is het verstrekken van deze gegevens aan de EU en de nationale overheid om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Om de publieke waarde van de verzamelde gegevens te verhogen, wordt een groot deel van de gegevens ook gepubliceerd voor nationaal gebruik. 

In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in vernieuwing van data disseminatie methoden rond een breed spectrum van duurzaamheidsgegevens. Deze informatie wordt middels de website www.agrimatie.nl ontsloten. Vanuit het onderzoek en gebruikers van www.agrimatie.nl, is benoemd dat een betere presentatie van onderzoeksgegevens kan leiden tot verbeterde inzichten en daarmee een aanvulling is op de huidige manier van presenteren van duurzaamheidsinformatie. Voorbeelden zijn betere datavisualisatie naar regios en interactieve grafieken die beter inzicht geven tussen causale relaties tussen indicatoren. Om in de toekomst ook betrouwbaar, snel en goed te voorzien in de informatiebehoefte wordt veel kwalitatieve informatie ondergebracht in een datawarehouse. Dit geldt in belangrijke mate voor de data die in het kader van de wettelijke onderzoekstaak economische informatievoorziening worden verzameld. Om de transitie naar het datawarehouse goed te laten verlopen, wordt een betere koppeling tussen datawarehouse en agrimatie nagestreefd.

Publicaties