Project

Innovaties in duurzaam water- en landgebruik

Het kabinet staat voor de taakstelling om economische groei te waarborgen en sterker uit de crisis te komen. Naast het sectorenbeleid en de Green Deals neemt DG N&R hiertoe verantwoordelijkheid om bij te dragen aan deze kabinetsdoelstelling door enerzijds natuurlijke rijkdommen op peil te houden door natuurinclusieve ontwikkeling (beleidsopgave Directie N&B – werkplan 2012) en anderzijds door de ruimtelijke aspecten te organiseren ten behoeve van economische ontwikkeling (Directie RRE – strategische agenda). Want duurzaam water- en landgebruik en optimaal leefomgevingskwaliteit zijn cruciaal om economische groei op nationaal niveau te realiseren.