Project

Innovatieve dijken en kwelders: Opstellen factsheets

Vanuit het Deltaprogramma Waddengebied is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor zowel 1) Innovatieve Dijken als 2) Voorlanden (zoals kwelders) als mogelijke maatregelen/strategieën om aan de toekomstige waterveiligheidsopgave te voldoen. Er zijn diverse verkennende en modelmatige studies uitgevoerd., die veel kennis en informatie hebben opgeleverd. Hoewel er nog diverse kennisvragen zijn, lijken beide strategieën veelbelovend om in elk geval goed onder de aandacht te brengen van de organisaties die deze kennis straks toepassen. Daarom wil DP Waddengebied via factsheets de opgedane kennis en informatie op een eenduidige en praktische wijze beschikbaar stellen en overdragen.


Factsheets rond 1) innovatieve dijken en waterveiligheid en 2) betekenis van voorlanden voor waterveiligheid


Publicaties