Project

Innovatieve governance arrangementen (vervolg)

Het project geeft inzicht in vermaatschappelijking van natuur in en rond Natura 2000 gebieden in Nederland en andere Europese landen. We kijken naar drie thema's: bedrijvigheid in en rond Natura 2000 gebieden; nieuwe vormen van beheer van Natura 2000 gebieden met en door agrariërs; en kansen voor deelname van burgers en bottom up initiatief. Het doel is om uit ervaringen in andere landen lessen te trekken voor Nederlandse en Europese beleidsmakers op het Natura 2000 dossier.

We onderzoeken in enkele Europese landen maatschappelijk initiatief in Natura 2000 gebieden. We onderzoeken de drijfveren van maatschappelijke actoren om actief te zijn of initiatief te nemen, hoe deze actieve betrokkenheid wordt georganiseerd, welke strategie├źn overheden hanteren om maatschappelijk initiatief te bevorderen en wat de succes-en faalfactoren van de initiatieven zijn. Dit doen we door (wetenschappelijk) literatuuronderzoek en interviews op gebiedsniveau. Om de ervaringen te vertalen naar een leertraject voor Nederlandse beleidsmakers organiseren we een bijeenkomst met Nederlandse experts. Daar brengen we de mogelijke leerervaringen die we hebben gevonden in discussie.

Resultaat:

  • WOt-technical report
  • Aanvullende ambitie om later nog een paper of artikel te schrijven.