Project

Innovatieve meetopstelling tbv verdamping

KWR en Eijkelkamp Agrisearch Equipment hebben het initiatief genomen voor een TKI-project watertechnologie voor het ontwikkelen en testen van mini-lysimeters met het doel de werkelijke verdamping beter te kunnen meten. Alterra, KNMI, provincie Geldderland, VITENS en STOWA zijn partners. Omdat de onzekerheid in verdampingsmetingen en de berekende verdamping onderwerp van discussie is, is dit een kans om dit onderwerp op te pakken, onze expertise te vergroten en betere/nieuwe toepassingen te genereren.

In hydrologische studies is de verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost. Gegevens over de werkelijke verdamping zijn daarom essentieel voor bijvoorbeeld de vraag hoeveel water er beschikbaar is voor landbouw, de drinkwatervoorziening, en de natuur. Met de beschikbaarheid van voldoende water zijn grote commerciĆ«le belangen gemoeid. Het project werkt aan een voor de nationale en internationale markt commercieel aantrekkelijke veldopstelling voor het direct meten van de werkelijke verdamping. Om dit doel te bereiken werken onderzoeksinstellingen KWR, Alterra en het KNMI, technologieontwikkelaar en -leverancier Eijkelkamp Agrisearch Equipment, drinkwaterbedrijf Vitens, de provincie Gelderland en de waterschappen (via STOWA) samen. De verwachting is dat provincies, drinkwaterbedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen in Nederland het belang van goede metingen inzien en gezamenlijk willen optrekken om uiteindelijk een netwerk voor meten van de werkelijke verdamping in Nederland te realiseren. Internationaal is er een minstens zo grote behoefte aan betrouwbare metingen van  de verdamping omdat water een schaars goed is.

Publicaties