Project

Innovatieve varkensvlees productie

De productie van varkensvlees is onderwerp van maatschappelijke en politieke debatten. Er is bezorgdheid over de milieu-impact van de productie, de gezondheid en het welzijn van varkens, de veiligheid van varkensvleesproducten, en de impact van de varkenshouderij op de menselijke gezondheid.

Ontwikkelingen in de Nederlandse varkensketen worden gemodelleerd vanuit een CAS (Complex Adaptive Systems) benadering. De CAS-benadering is waardevol voor dit domein omdat het mogelijkheden biedt om sociaal-wetenschappelijke benaderingen te verbinden aan technische invalshoeken. Het Respork programma bestaat uit drie onderdelen. In een AIO-project wordt de dynamiek van varkensgedrag gemodelleerd als functie van dierinteracties, huisvesting en diermanagement.  In een tweede AIO-project worden keuzes van veehouders gemodelleerd als functie van ontwikkelingen in markt, technologie en samenleving. Beide projecten gebruiken Agent Based Modelling als modelleer-methode. In een overkoepelend project wordt de omgeving van de bedrijven geconceptualiseerd. Enerzijds wordt de rol van NGO's geanalyseerd met een dramaturgische analyse op basis van krantenartikelen. Anderzijds wordt de wisselwerking tussen institutionele vertegenwoordigers in de zogenaamde innovatie arena beschreven vanuit netwerk theorie en een boundary objects benadering. De combinaite van de drie projecten geeft een geintegreerd beeld van ontwikkelingen in de varkenssector en biedt inzicht in de onderliggende factoren die deze systeemontwikkelingen veroorzaken. Dit biedt mogelikheden om interventietools beteraf te stemmen op gedrag van de betreffende dieren, ondernemers of institutionele vertegenwoordigers.

Publicaties