Project

Innovatieve verdienconcepten voor particuliere boseigenaren

De publieke financiering van natuur staat onder druk. De vraag is hoe de financiering van natuur in private richting verruimd kan worden. Doel van het project is om nieuwe verdienmodellen voor particulier bosbeheer te verkennen en in de praktijk te toetsen.

Onder de druk van bezuinigingen op de overheidsbegroting wordt de publieke financiering van natuur verminderd. Tegelijkertijd zijn mensen zich meer bewust dat de natuur naast zichtbare producten, zoals hout en voedsel, ook minder zichtbare diensten levert, zoals CO2-opslag en waterzuivering, en een decor biedt voor wonen, werken en recreëren. De vraag is hoe de financiering van natuur in private richting verruimd kan worden. Ofwel: hoe kunnen de ecosysteemdiensten verzilverd worden om de gewenste verbreding van de financiering inhoud te geven? Met andere woorden: Welke verdienmodellen en financiële arrangementen hebben potentie?

Doel van het project is om nieuwe verdienmodellen voor particulier bosbeheer te verkennen en in de praktijk te toetsen. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Benutten particuliere boseigenaren subsidies en/of marktopbrengsten voor ecosysteemdiensten?
 • Wat zijn de potenties van nieuwe producten en diensten?
 • Hoe kunnen de particuliere boseigenaren succesvoller ondernemen?
Het idee is om met een selectie van particuliere boseigenaren in het LEI-Informatienet een ‘lerend netwerk’ (kenniskring) op te zetten waarin ze ervaringen uitwisselen en nieuwe mogelijkheden verkennen.

Resultaten

 • een kenniskring particuliere boseigenaren voor verdienmodellen ecosysteemdiensten;
 • inzicht in en praktische adviezen over ecosysteemdiensten aantrekkelijk voor particuliere boseigenaren;
 • bijdrage aan de ondernemerskwaliteiten van particuliere boseigenaren;
 • opties voor de praktische vernieuwing van de financiering van natuur (langere termijn).
De communicatie van de resultaten verloopt onder andere via platform www.natuurportal.nl, www.wikinatuurbeheer.nl en veldwerkplaatsen.

Aanpak

Activiteiten zijn:

 • opties voor kenniskringen van ondernemers verkennen;
 • boseigenaren vragen deze opties te beoordelen;
 • organiseren kenniskring met beste perspectief;
 • plan van aanpak voor de kenniskring vaststellen;
 • uitvoeren van voorgenomen onderzoek;
 • communiceren van resultaten.