Project

Input Output Champignons

Het doel van dit project is het ondersteunen van de vervanging van compost door een inerte onderlaag.

Dit zal gerealiseerd worden door het:

 • Meten van de aanvoer, opname en afvoer van water en voeding in een teeltbed.
 • Opstellen van een balans voor de aanvoer van water en voeding in de tijd.
 • De balans gebruiken om de toepassing van een inerte onderlaag voor de aanvoer van water en voeding te versnellen / vergemakkelijken.

Aanpak en tijdspad

 • Gewichtsveranderingen van het bed worden gemeten met load cellen.
 • Watergehalten, EC en temperatuur worden gemeten met on line FD – apparatuur.
 • Labanalyses leveren data voor de voedingstoestand per element in het bed en voor de vertering van de compost.

Resultaten

Een grote set meetgegevens. De gegevens worden met elkaar in verband gebracht in balansen voor water, voeding en koolstof. Afwijkingen van specifieke elementen ten opzichte van het globale transport van voeding leveren meer specifieke kennis. 

Resultaten 2012

 • Rapportage over de proeven 2011 (van belang voor de keuzes in dit projectdeel) in de vorm van een rapport (Sonnenberg ea, 2012) en een flyer/update (Blok ea, 2012).
 • Een cel met koelsysteem
 • Bijvoedmiddelen op basis van hemicellulose
 • Een behandeling om de snelheid waarmee hemicellulose vrijkomt te reguleren

Proefuitkomsten:

 • NB de opstelling kan pas eind 2012 gerealiseerd zijn, uitkomsten kunnen daarom pas in 2013 bechikbaar komen.
 • Op basis van de uitkomsten kunnen de behandelingen (koeling en dosering en vrijkomen hemicellulose en doseering stikstof) bijgesteld worden.

Publicaties