Project

Input voor project Natuurambitie

Door het ontbreken van een duidelijke rijksvisie op natuur worden kansen voor natuur en synergie met andere belangen niet optimaal benut. Om dit aan te pakken is EZ in 2013 gestart met het formuleren van een - oorspronkelijke - interne DG Natuur en regio (DGNR) natuurambitie op de lange termijn in de grote wateren (Wadden, Kust, ZW Delta, Rivieren, Meren), met ruimte voor dynamiek. Het doel van EZ is om daarmee vervolgens beter te acteren in trajecten met externen, zoals het Deltaprogramma. Expliciet niet met een blauwdruk die bepaalt welke natuur er precies moet komen, wel met duidelijkheid over de ambities die EZ heeft. Met deze duidelijkheid kunnen opties en strategieën met maximale synergie tussen natuur en andere belangen boven komen drijven. Niet alleen een formulering van de natuurambitie volstaat hierbij. Ook hoe die visie binnen het beleids- en regelkader past moet duidelijk zijn. Vanuit de realiteit van het heden wordt, rekening houdend met bekende en verwachte ontwikkelingen, gewerkt naar een ambitie voor de toekomst “met gezonde ecologische systemen”.

Doelstelling

Kennis van Alterra diende ingebracht te worden voor de door EZ DGNR te formuleren Natuurambities. Dit in de vorm van "Fact en Figures" door de Alterra-experts op te stellen per syteem en via deelname van de Alterra-experts aan de ateliers.

Resultaten

De kennis is door Alterra per systeem aangeleverd in de vorm van:
  1. Pakket basisinformatie of te wel de “Facts & Figures” over het systeem inclusief basiskaartmateriaal (A0 formaat) met topografische informatie, natuurtypen en  Natura 2000-gebieden.
  2. Aanwezigheid en deelname van de experts aan de ateliers.
Deze informatie en kennis is toegepast voor de "Ambtelijke Beleidsverkenning om te komen tot een Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100"van het Ministerie van Economische Zaken (2013). Dit traject heeft inmiddels ook een vervolg gekregen (binnen Alterra loopt de communiatie nu via Dorothee Leenders).

Publicaties

‘De kennis is input geweest voor het opstellen van de Beleidsverkenning Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100’