Project

Inschatten milieurisico’s van gewasbeschermings-middelen

EU-lidstaten moeten doelstellingen voor de vermindering van milieurisico’s van gewasbeschermingsmiddelen opnemen in een Nationaal Actie Plan (NAP). En zij moeten hun doelstellingen evalueren aan het eind van deze beleidsperiode. Alterra ontwikkelde het instrument HAIR, waarmee risicoindicatoren kunnen worden berekend.

Doelstelling

Met het instrument HAIR kunnen EU-landen risicoindicatoren berekenen voor gewasbeschermingsmiddelen (www.pesticidemodels.eu). Dit project wil de bekendheid met het instrument en het draagvlak vergroten binnen de EU. Daarnaast kunnen met HAIR beleidsvragen worden beantwoord over risicoindicatoren.

Werkwijze

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in de eerste helft 2012:
  • Presentatie NMI 3 en HAIR2010 Risk Indicators
  • Questionnaire en interview Risk Indicators/SUP o.v.v. EL&I
  • Deelname klankbordbijeenkomst 2e Nota DG, inhoudelijke reactie op concept
  • Ondersteuning in voorbereiding OECD RRSG-bijeenkomst, EU SCFCAH bijeenkomst
  • Vergelijking risicoindicatoren voor waterleven in HAIR2012 en Synops i.s.m. Jörn Strassemeier

In de tweede helft 2012:

  • OECD: Participatie in de Expert Group on Pesticide Risk Indicators. November 2012 zijn de opdracht en het werkplan voor 2013 goedgekeurd door de OECD Risk Reduction Steering Group
  • Presentatie over HAIR2010 Environmental and Human Risk Indicators, op de VIII International Conference on Integrated Fruit Production
  • Presentatie / Keynote speaker in het NJF seminar Integrated Pest Management – National Action Plans in Nordic-Baltic Countries

Resultaten

De resultaten van het project zijn gepresenteerd tijdens twee wetenschappelijke conferenties en dragen bij aan het draagvlak voor het gebruik van risicoindicatoren bij evaluaties van duurzame gewasbeschermingsbeleid.

In 2012 zijn twee presentaties gehouden bij internationale conferenties. Ook is een  wetenschappelijke publicatie ingediend.