Project

Insect Breeding

Het SEED project insecten fokkerij heeft als doel om een onderzoeksvoorstel te schrijven waarbij de focus ligt op de inzet van kwantitatieve genetica en fokkerij om gezonde efficiënte insecten populaties te produceren, waarbij gebruik gemaakt wordt van variatie tussen individuen.      

Insecten leveren hoogwaardige eiwitten voor zowel humane consumptie als voor de dierlijke voedingsindustrie. Daarnaast zijn ze uniek in het omzetten van reststromen in biomassa, waardoor ze een belangrijke rol spelen binnen circulariteit. Desalniettemin is het op grote schaal produceren van insecten een uitdaging. Er is behoefte aan het op grote schaal fenotyperen van insecten, waarbij variatie tussen insecten van dezelfde subspecies ingezet kan worden om insecten populaties te verbeteren en te selecteren op gezonde, efficiƫnte populaties.

Doel

Het uiteindelijke doel van dit SEED project is om een onderzoeksvoorstel te schrijven gericht op het inzetten van technieken ontwikkeld binnen fokkerij en genetica om de insecten industrie te helpen met het produceren van gezonde populaties. Technieken kunnen ingezet worden om populaties te kweken die verschillen in belangrijke eigenschappen waardoor ze onder verschillende omstandigheden (milieus/reststromen) ingezet kunnen worden. In de huidige insectenproductie ligt de focus met name op reproductie, waarbij genetische verbetering in veel gevallen nog niet meegenomen wordt. De verwachting is dat grote stappen gezet kunnen worden in de genetische verbetering van insecten populaties, gebruikmakende van selectieprogrammas die toegepast worden bij landbouwhuisdieren. De uitkomst van dit onderzoeksvoorstel zal er voor zorg dragen dat bedrijven tegemoet kunnen komen in de toenemende vraag naar insecteneiwitten en de productie van gezonde, efficiƫnte insectenpopulaties. Daarnaast zal dit voorstel leiden tot de ontwikkeling van een nieuw domein binnen fokkerij en genetica.

Publicaties