Project

Insecten en nematoden plagen in ketens internationale handel

Onderzoek naar duurzame oplossingen voor fytosanitaire problemen met insecten en nematoden in een vroeg stadium van de keten van internationale handel voor plantenmaterialen.

Resultaten

In 2012 is een pilot-experiment met CATT gedaan. Onder geconditioneerde omstandigheden zijn kweken van diverse plaaginsecten en haar stadia behandeld, waarna de doding is gescoord. Hierbij is het volgende onderzocht:

  • Identificeren en bepalen van de meest schadelijke insecten of nematoden plagen in de handelsketen waarvoor de behandeling toegepast kan worden
  • Optimaliseren van gasssamenstelling en temperatuurcombinatie van de CATT-behandeling voor een aantal schadelijke insectensoorten op vers of gedroogd plantenmateriaal.
De beste resultaten zijn behaald bij Tuta absoluta en Frankliniella occidentalis. Voor een aantal plant-plaagcombinaties zijn de voorwaarden gunstig om CATT verder te ontwikkelen: hoge dodingspercentages met behoud van plantkwaliteit. Van diverse producten is meer inzicht gewenst in de risicogrenzen bij CATT-behandelingen. Met de verzamelde voorkennis kan het fine-tunen van de behandelingscombinaties beginnen, ter voorbereiding van het opzetten van een praktijkproef op grotere schaal. 

Publicaties