Project

Insecten volgen met radiotelemetrie

Insecten vervullen nuttige functies binnen het ecosysteem. Veelgebruikte medicijnen als antiwormmiddelen kunnen tot sterfte bij vliegen en kevers leiden. Alterra gaat na of radiotelemetrie bij mestkevers kan worden ingezet om hun bewegingen na te gaan.

Doelstelling

Het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het meten van bewegingen van insecten met radiotelemetrie. Radiotelemetrie is het meten van gezenderde dieren via radiogeluidsgolven. De techniek wordt al toegepast bij zoogdieren en enkele soorten vogels. De zenders zijn inmiddels zo klein, dat het kruipen en vliegen van insecten waarneembaar is in het veld. Dit is een enorme doorbraak voor het bestuderen van insectenpopulaties.

Mestkevers zijn uitgekozen voor het uitvoeren van veldproeven. Het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA willen dat Europese landen methoden ontwikkelen  methoden om ongewenste effecten van medicijngebruik in de veehouderij te evalueren. Vooral antiwormmiddelen (antihelmintica) zijn giftig voor insecten die leven en nestelen in de uitwerpselen die deze middelen bevatten.

Er zijn wel modellen om het effect te voorspellen van deze veelgebruikte antiwormmiddelen op insecten die op mest leven. Maar omdat kwantitatieve gegevens ontbreken, kunnen de modellen niet gekalibreerd worden.

Plan van aanpak

Eerst wordt geĆÆnventariseerd welke huidige beschikbare zender- en radiotelemetrie- technieken geschikt zijn voor insecten. Hierbij worden kosten en baten geĆ«valueerd. Vervolgens wordt de meest kansrijke techniek uitgetest in het veld op een of meer soorten mestkevers om de mobiliteit na te gaan.

Beoogde resultaten

Dit project zal een overzicht opleveren van radiotelemetrie-technieken. De belangrijkste uitkomsten met kosten en baten en de eerste veldproeven zullen in een Engelstalig artikel worden gepresenteerd.