Project

Insectensterfte in Nederland

Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit van Nijmegen in samenwerking met Engelse en Duitse wetenschappers blijkt dat er een drastische afname is van de vliegende insectenpopulatie in 63 laagland natuurgebieden, gemeten in kg biomassa. Dit roept de vraag op of er in Nederland ook sprake is van een dergelijke ontwikkeling.

In deze studie worden de aanpak en de bevindingen van het Nijmeegse onderzoek over de achteruitgang van insecten in een aantal beschermde Duitse natuurgebieden (Hallmann et al., 2017) kritisch onder de loep genomen, er wordt getoetst of een vergelijking mogelijk is met Nederlandse natuurgebieden, of in Nederland ook een dergelijke dramatische achteruitgang gaande is van insectenpopulaties en wordt een beeld gevormd van mogelijk achterliggende oorzaken en gevolgen.

Resultaten voorgelegd

De resultaten worden voorgelegd aan een aantal gerenommeerde wetenschappers. Op basis van het eindresultaat (opties voor onderzoeksprogramma) kan LNV onderzoeken uitzetten naar aanleiding van bovenstaande kennisvragen en hun wensen.

Publicaties