Project

Insects as feed in Colombia

Voedselzekerheid is zowel van belang voor een gezonde bevolking die voldoende te eten heeft, alsook voor sociale cohesie en stabiliteit. Dit project focust op de mogelijkheden om via zuid-zuid inspiratie te komen tot duurzame vernieuwing van de productie van dierlijke eiwitten met een focus op insecten als visvoer voor aquacultuur. In een participatieve benadering met stakeholders zullen de sociale verwachtingen en benodigdheden onderzocht worden voor vernieuwing en verduurzaming van voedselproductie en sociale stabiliteit.  

Voedselzekerheid en (SDG2) sociale veiligheid en een rechtvaardige samenleving (SDG16) zijn nauw met elkaar verbonden. Kleine boeren spelen een grote rol in voedselzekerheid en hun sociale inbedding en zekerheid is van belang voor SDG2 en SDG16. Duurzame eiwitvoorziening is een belangrijk onderdeel van voedselzekerheid en gezonde voeding. Insecten bieden uitstekende mogelijkheden voor een circulaire productie van dierlijke eiwitten. In dit project zal binnen het bredere kader de focus op aquacultuur zijn. Ervaringen met de ontwikkeling van insecten als veevoer voor kleine boeren in non-conflictgebieden kunnen gebruikt worden voor soortgelijke ontwikkelingen in voormalige conflictgebieden. Voor een degelijke zuid-zuid inspiratie is het relevant om te onderzoeken welke sociale en politieke omstandigheden bijdragen aan het succes van werken met kleine boeren voor de implementatie van een duurzame circulaire voedselproductie. Kennis van de succesfactoren en hoe deze in voormalige conflictgebieden benut kunnen worden kan leiden tot inspiratie voor nieuwe uitrol in andere voormalige conflictgebieden. Zulke ontwikkelingen kunnen leiden tot een directe koppeling van SDG2 en SDG16. Hiervoor is het belangrijk om met voormalige strijders te onderzoeken wat de sociale verwachtingen, benodigdheden en interesses zijn om te kunnen komen tot een rechtvaardige integratie in de samenleving waarbij men zich erkend voelt als volwaardig lid van de samenleving door deel uit te maken van sociale en economische netwerken.

Publicaties