Project

InteSusAl: biodiesel uit algen

Algen zijn een veelbelovende bron voor biobrandstoffen. Want zij geven hoge olieopbrengsten en zorgen voor minder broeikasgassen vergeleken met traditionele brandstoffen. In het EU-project InteSusAl werkt Wageningen UR Food & Biobased Research aan een geïntegreerde aanpak van duurzame algenkweek.

Projectdoelstelling

InteSusAl gaat op grote schaal algen kweken (2,5 tot 10 ha) en moet 90-120 ton droge algenmassa per hectare per jaar opleveren. Uit deze massa wordt biodiesel gemaakt. Op deze manier wil de EU energiebronnen in de toekomst veiligstellen. Het project is onderdeel van de Europese Algaecluster projecten die onderzoeken hoe op duurzame wijze algen gekweekt kunnen worden.

Werkwijze

De nadruk van het huidige onderzoek ligt bij FBR op het concentreren van algen door flocculatie, oftewel vlokvorming. Parameters die een rol spelen bij het flocculeren, zoals temperatuur en pH worden onderzocht. Ook kijken de onderzoekers naar het toevoegen van hulpstoffen (flocculanten) en naar bio-flocculatie met behulp van andere algen.

Twee algensoorten worden gedetailleerd bestudeerd om te achterhalen welke parameters flocculatie beïnvloeden. Verschillende flocculanten zijn voor beide algensoorten getest. De meest belovende flocculanten worden nu onderzocht om inzicht te krijgen in hun flocculatiemechanisme en de minimale hoeveelheid die men moet toevoegen. Het hergebruik van media wordt ook onderzocht. Flocculatietesten worden op grotere schaal (volume) uitgevoerd om te testen of de experimenten op labschaal omgezet kunnen worden op pilotschaal.

Projectresultaat (beschrijvend)

Het project zal kennis opleveren over flocculeren van algen. Het onderzoek leidt tot versterking van het algenonderzoek bij Wageningen UR Agrotechnology & Food Sciences Group, bijvoorbeeld:

  • AlgaePARC
  • Algae biorefinery for biofuels
  • Biopolymers from algal biorefinery
  • EU SPLASH